Sissejuhatus


Käesoleva internetilehekülg on loodud Enn Veesalu poolt, kes õpetab ehitusfüüsikat.  Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks kutseharidussüsteemis õppivatele ehituseriala õpilastele, kuid see sobib ka nendele huvilistele, kellel on kokkupuuteid ehituse -ja ehitusfüüsikaga.

Inimesed, kes tegutsevad ehitusvaldkonnas, on seisukohal, et ehituskonstruktsioonides toimuvaid füüsikalisi protsesse tuleb jälgida, suunata, ning arvestada nende mõjudega konstruktsioonide projekteerimisel ja püstitamisel.
Kuigi Eesti Vabariigi kutseharidussüsteemis koostatud aineprogramm käsitleb selle mooduli piires veel ehitusstaatikat, defineerib Eesti Ehitusteabe kataloog antud terminoloogia all ainult kolme mõistet – soojust, valgust ja heli. Vastavalt ET-2 0101-0278 äratoodud infole, on ehitusfüüsika rakendusfüüsika haru, mis uurib ehitistega seoses olevaid füüsikalisi protsesse ja annab nende hindamise alused. Ehitusfüüsika osad on ehituslik soojusfüüsika, arhitektuurne valgustustehnika, ehitus-, arhitektuurne ja maastikuakustika (müratõrje).

Need on põhilised alad, millega puutume kokku käesoleva aine õppimisel.