Tekstülesanne 1 soojakoguse arvutamise kohta.

Võta allpool olevates valikust õige valem, arvuta paberi peal läbi ja kirjuta vastus äranäidatud lahtrisse.
On teada, et toatemperatuur hoones on +22°C. Samas teame ka, et Eesti kütteperioodi keskmine välistemperatuur on  -1°C.
Normide järgi kestab kütteperiood 220 päeva.
Arvuta maja välisseintest ühe tunni jooksul läbiminev soojaenergia Q 1m2 välisseina pinna ja kogu välisseina pindala kohta, kui on teada, et välisseina pindala on 240 m2.
Selle välisseina soojajuhtivus aga on U = 0,28 W/m2K.