Lihtmehhanisme kasutatakse jõu suuruse või selle suuna muutmiseks. Nendega on võimalik võita küll jõus, kuid kaotatakse ajas või teepikkuses.


Kangiks nimetatakse keha, mis saab pöörelda liikumatul toel.Liikumatud plokid muudavad tõmbejõu suunda, kuid mitte suurust.
Liikuvad plokid vähendavad tõmbejõu suurust. F=1/2nFr, kus
 

F- koormise üles tõmbamiseks vajalik jõud,

Fr – koormisele mõjuv raskusjõud (Fr = mg),

n – liikuvate plokkide arv talis.


Talid
Pööral, väntvõllil ja kangil on sarnased tööpõhimõtted. Pööra ja väntvõlli kasutatakse nagu kangigi koormiste ülestõstmiseks.


       Pöör                             Väntvõll                       Kang


 

Käru ja tangide jõuskeem
Tala tasakaalu arvutamine